16.9.55

งานฉลองอายุวัฒนมงคล 70 ปี 50 พรรษา พระครูสุวีรธรรมานุยุต(ครูบาเจ้าอินสม สุวีโร)


งานฉลองอายุวัฒนมงคล 70 ปี 50 พรรษา พระครูสุวีรธรรมานุยุต(ครูบาเจ้าอินสม สุวีโร)
เนื่องด้วยพระครูสุวีรธรรมานุยุต(ครูบาเจ้าอินสม สุวีโร)
พระผู้จุดประทีปกลางดวงใจของศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย มีอายุวัฒนมงคล ครบ 70 ปี 50 พรรษา
ทางคณะศิษยานุศิษย์จึงขออนุญาตจัดงานอายุวัฒนมงคลขึ้นเพื่อบูชาวิสุทธิธรรม
และเป็นการแสดงกตัญญู กตเวทิตา ต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์
จึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ผู้มีความเคารพศรัทธาในองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ขอเชิญร่วมงาน
 กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคมพ.ศ.2555
09.00 น. เจริญพระพุทธมนต์
09.30. น. อธิษฐานจิตมงคลที่ระลึกแจกแก่บรรดาศิษยานุศิษย์
10.00 น. ถวายเครื่องไทยธรรมกับพระที่มาร่วมงาน
10.30 น.กราบขอขมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์และขอโอกาสสรงน้ำ
11.00 น.ถวายภัตตหารเพลพระ
13.00 น.ปล่อยปลา ปล่อยหอย ต่ออายุ ครูบาอินสม สุวีโร
เป็นอันเสร็จพิธี
Thanakorn Temiyaputra (poon_789@hotmail.com)

ขอเชิญร่วมทำบุญมหากฐินเพื่อบูรณะพระธาตุเจดีย์วัดจอมทอง อายุ 350 ปี palujit.com
24.9.51

วัดจอมทอง แม่สะเรียง

ประวัติ พระธาตุดอยจอมทอง แม่สะเรียง
ดอยจอมทองเป็นภูเขาสูงต่อเนื่องยาวเป็นพืด อยู่ทางทิศตะวันออกของตลาดแม่สะเรียง เดิมเล่ากันว่ามีถ้ำสมบัติอยู่ด้านล่างบนหลังถ้ำเป็นเนินมีเนื้อที่ราว 10 ไร่ มีพรรณไม้มีค่ามากมาย ปัจจุบันเป็นที่กักเก็บน้ำสำหรับประปาดอยหรือประปาหมู่บ้าน
อำเภอแม่สะเรียง เดิมชื่อ เมืองยวม พม่าเรียก ไมลองยี หมายถึงเมืองหินแร่ใหญ่ เคยมีการทำเหมืองแร่หลายชนิด มีการค้าไม้สักกับคนในบังคับอังกฤษเช่นไทยใหญ่ มอญ พม่า นำส่งทางทางระเทศพม่า มีการปกครองเป็นแขวงเมือง ขึ้นกับผู้ครองนครฝ่ายเหนือ คือมณฑลพายัพ (เชียงใหม่)
วัดจอมทองสร้างราวปีจุลศักราช 1255 แต่เนื่องจากการเดินทางลำบาก น้ำขาดแคลน ฤดูแล้งมักเกิดไฟป่า ทำไห้ขาดการปฏิสังขรไประยะหนึ่ง
ในปี พ.ศ. 2512 ครูบาศรีทม มอบหมายให้ พระอินสม สุวีโร ทำการปฏิสังขร จนพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน รถยนต์สามารถขึ้นได้อย่างดี มีที่เก็บน้ำ
ที่ต่อท่อมาจาก ห้วยผาแง ห้วยปุ๊ มาเป็นประปาดอยหรือประปาหมู่บ้าน ใช้ตลอดปี ยังได้สร้างหลวงพ่อโต องค์ใหญ่ด้านบนมีบันไดนาคขึ้นไปนมัสการ
และกำลังสร้างศาลาพักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยว หรือชมวิว เมืองแม่สะเรียง รวมทั้งอนุสรณ์สถาน ครูบาอินสม เจ้าอาวาสวัดจอมทอง และได้พระราชทานเป็น พระครูสุวีธรรมานุยุต ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอสบเมย

23.9.51

แนะนำเว็บไซต์ วัดจอมทอง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอนเว็บไซต์การกุศล วัดจอมทอง แม่สะเรียง นำเสนอโดย บ้านยอดตำลึง แม่สะเรียง

สำนักงานเลขานุการเจ้าคณะอำเภอสบเมย
พระสุพล อาภาธโร
วัดจอมทอง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
 086-1813600
คณะศรัทธาสามารถนำเสนอความคิดเห็น-สอบถามข้อมูล ในช่อง ความคิดเห็น ได้